HALUATKO JÄTTÄÄ KÄDENJÄLKESI MAAILMAN MERILLE?

VILL DU LÄMNA ETT SPÅR EFTER DIG PÅ VÄRLDSHAVEN?

– Kom med i vårt båtbyggarteam!

EN HÄNDIG PERSON FÅR CHANSEN

Vi på Sargo Boats söker händiga personer som kan och vill göra ett gott arbete.

Vi utbildar våra nyanställda själv så en examen är inte ett måste. En god grund för båtbyggnad kan till exempel vara byggnads eller snickeri utbildning.

Arbetet är praktiskt monteringsarbete som sker i moderna inomhuslokaler. Vi arbetar enligt LEAN-principerna som ger förutsättningar till ett gott arbete.

VARIERANDE ARBETE

Båtbyggandet är ett mycket mångsidigt och varierande arbete. Monteringen av varje båt tar 4-8 veckor och under den tiden får du se hur du med egna händer och i samarbete med andra byggt en båt av världsklass.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SITT EGET ARBETE

Vi förstår att folk har ett liv också utanför arbetet. Därför kan man hos oss vid behov ordna arbetena så att det råder balans mellan privatlivet och arbetet. Vi vill ta väl hand om våra anställda.

FAMILJEFÖRETAG I KARLEBY

Sargo Boats är ett familjeföretag som verkat över 50 år i Karleby. Även om vi levererar båtar runt om till hela världen så råder en öppen atmosfär i vårt företag och vår organisation är liten. För att få tala med direktören gäller det bara att gå in på hans kontor.

VILL DU ERÖVRA VÄRLDEN VIA DINA EGNA HÄNDERS ARBETE?

Lämna en öppen ansökan till oss så kontaktar vi dig då en lämplig arbetsplats blir ledig. Du kan också sända in en fritt formulerad arbetsansökan till info@sargoboats.fi

Mitä työntekijämme sanovat:

Jag värdesätter arbetsgivarens flexibilitet i arbetstiderna. Genom att arbeta in timmar eller utnyttja utjämningsledigheter kan man uträtta sina egna ärenden under den egentliga arbetsdagen.”

AKI

För mig är det viktigt att få arbeta med händerna och att få se resultatet av sitt eget arbete.”

JOACHIM

Jag gillar det att arbetsuppgifterna varierar och att arbetet är självständigt.”

DANIEL

Jag gillar att jobba på Sargo Boats, eftersom man här värdesätter högklassigt byggda båtar.”

SAMULI

Det är fint att jobba på Sargo Boats, eftersom vi har en fin arbetsmiljö, nya och moderna lokaler, fina medarbetare och ett mångsidigt jobb.

MIKAEL

Resultaten av arbetet syns omedelbart och det känns alltid lika skönt då båten är färdig.

MARJA-LEENA

Lär känna vårt team

Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga tjänster, men du kan fortfarande skicka en öppen ansökan till oss.